Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie:
Pokój domowi temu.

Łk 10,5