Pan jest mocą i pieśnią moją,
i stał się zbawieniem moim.

2 Mż 15,2