Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca;

tak okażesz swoją bojaźń Bożą; Jam jest Pan.

3 Mż 19,32