Albo czy nie wiecie,
że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego,
który jest w was i którego macie od Boga,
i że nie należycie też do siebie samych?

J 15,9