Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku.

Ps 130,6