Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych
nad jednym grzesznikiem, który się upamięta.
Łk 15,10