Starajcie się o pomyślność miasta (...) i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Jr 29,7