Miejcie sól w samych sobie
i zachowujcie pokój między sobą.

Mk 9,50