Miłością wieczną umiłowałem cię,
dlatego tak długo okazywałem ci łaskę.

Jr 31,3