Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Mt 16,26

Najbliższa uroczystość konfirmacji w naszej parafii - w Kościele Zbawiciela - zaplanowana jest na 31 maja 2020.