Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. 1 P 4,10

 

Najbliższa uroczystość konfirmacji w naszej parafii - w Kościele Zbawiciela - zaplanowana jest na 6 września 2020, o godz. 11.00.

Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną zdecydowaliśmy wspólnie z rodzicami o przesunięcu terminiu konfirmacji z 31 maja na 6 września.