Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! Hi 19,25

 

Serdecznie zapraszamy na Dni Ewangelizacji w Gliwicach, które rozpoczną się od koncertu i ewangelizacji w piątek, 27 września, a skończą nabożeństwem misyjnym w niedzielę, 29 września. Szczegółowy program zostanie zamieszczony w najbliższym czasie.