Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! Hi 19,25

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową. Ps 98,1

Tradycje śpiewacze w gliwickiej parafii sięgają końca XIX wieku. Chór parafialny działał w niej aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie chór rozpoczął działalność w roku 1948 i śpiewał nieprzerwanie przez 54 lata. W tym okresie dyrygentami byli: H. Łamacz, G. Rynas, K. Jekel, J. Król, E. Bonar, M. Kucharska, M. Wollnik, M. Bonar i J. Lorek.

W roku 2002 chór zawiesił swoją działalność. Wtedy to wystąpił po raz ostatni na nabożeństwie z okazji Jubileuszu 50-lecia ordynacji ks. proboszcza - seniora Alfreda Figaszewskiego.

W marcu 2009 roku zespół reaktywowano, nowym dyrygentem została Zoriana Łańcucka, a chór przyjął nazwę "Animato".

Chór pragnie prezentować nowy repertuar obejmujący pieśni z różnych epok oraz zróżnicowany pod względem charakteru muzycznego. Swoją służbę spełnia poprzez udział w nabożeństwach niedzielnych, okolicznościowych uroczystościach i nabożeństwach ekumenicznych. Od kilku lat nabożeństwa takie odbywają się naprzemiennie w kościele Marcina Lutra w Łabędach oraz w katolickim kościele św. Jerzego i właśnie z chórem Georgios z tej parafii łączą nasz chór serdeczne związki.

Corocznie chór bierze udział w Zjazdach Chórów Diecezji Katowickiej, które są świętem ewangelickiej pieśni i okazją do spotkań i radosnego przebywania w społeczności uwielbiającej Pana śpiewem. Szczególnie wspólne wykonanie pieśni przez wszystkie chóry biorące udział w zjeździe stanowi naprawdę podniosły moment i warto nawet nie będąc członkiem chóru choć raz doświadczyć tak podniosłego momentu. Co roku zjazdy te odbywają się w różnych parafiach.

W ubiegłych latach chór został zaproszony do udziału w kolędowym koncercie w Trzyńcu w Czechach oraz wystąpił w kościele ewangelickim we Wrocławiu. W marcu 2015 roku chór wziął udział w XI Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach.

Służba chórowa to czas w szczególności poświęcony Bogu. Poprzez śpiewanie pieśni stajemy się głosicielami ewangelii.

Ważne wydarzenia związane z naszą śpiewaczą służbą uwieczniamy w kronice, którą można obejrzeć w sali parafialnej, np. podczas niedzielnej herbatki. 

Zespół liczy w chwili obecnej 18 osób i bardzo gorąco zaprasza wszystkich chętnych obdarzonych dobrym głosem do śpiewania Panu na chwałę. Cieszymy się, że stale do chóru zgłaszają się nowe osoby i to nie tylko z naszej parafii.  

Próby chóru odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18-tej. Czekamy!

 

Relacja z 70. Zjazdu Chórów Diecezji Katowickiej w Lędzinach-Hołdunowie