Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi. 1 Kor 7,23