Radujcie się z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Łk 10,20