Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro?
Wznieś nad nimi światło oblicza swego, Panie! Ps 4,7

 

Plan nabożeństw:

Od niedzieli 3.01 (włącznie), zapisy u p. Jadwigi Jokiel 57405840545

24.01 - 3. po Epifanii
9.30 Łabędy (komunia)

11.00 Gliwice (komunia, szkółka)

17.00 Katowice - Centralne Ekumeniczne Nabożeństwo w ramach corocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w ewangelickim Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach

31.01 - Ostatnia po Epifanii
8.00 Łabędy, 9.30 Pyskowice

11.00 Gliwice (komunia, szkółka)

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Równocześnie informujemy, że od 15 marca 2020 r., ze względu na Covid 19, transmitujemy nabożeństwa (live) na kanale youtube Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej CHTI.

Zapraszamy w każdą niedzielę o godz.11.00. Przekaz kontrolny rusza o godz.10.45 

ZAPRASZAMY!