Radujcie się z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Łk 10,20

 

Data: 29.07.2018 r.

Święto: 9. Niedziela po Trójcy Świętej

Tekst: Jr 1,4-10

Biblia Warszawska - Księga Jeremiasza 1
1,4 Doszło mnie słowo Pana tej treści:
1,5 Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię.
1,6 Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody.
1,7 Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę.
1,8 Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! - mówi Pan.
1,9 Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. I rzekł do mnie Pan: Oto wkładam moje słowa w twoje usta.
1,10 Patrz! Daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził.