Radujcie się z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Łk 10,20

 

Data: 1.12.2019 r.

Święto: 1 niedziela w Adwencie

Tekst: Rz 13,11.12

Biblia Warszawska - List do Rzymian 13,11.12:

(11) A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. (12) Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.