Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ps 139,14

 

Data: 31.12.2019 r.

Święto: Stary Rok

Tekst: Hbr 13,8-9b

Biblia Warszawska - List do Hebrajczyk 13,8-9b:

(8) Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. (9) [...]; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami; tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku.