Radujcie się z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Łk 10,20

 

Data: 8.03.2020 r.

Święto: 2 niedziela Pasji - Reminiscere

Tekst: Rz 5,1-5

Biblia Warszawska - List do Rzymian 5,1-5:

(1) Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, (2) dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. (3) A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, (4) a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; (5) a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.