Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Kol 1,15

 

Data: 26.04.2020 r.

Święto: 2 niedziela po Wielkanocy

Tekst: 1 P 2,21-25

Biblia Warszawska - 1 List Piotra 2,21-25:

(21) Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; (22) On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; (23) On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi; (24) On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was. (25) Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.