Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro?
Wznieś nad nimi światło oblicza swego, Panie! Ps 4,7

 

Podkategorie

Tytuł Utworzono Autor
Na co czekasz? - Iz 35,3-10 9 grudnia 2018 ks. Grzegorz Olek
Przychodzący król - Łk 1,67-79 2 grudnia 2018 ks. Andrzej Wójcik
To nie utopia! - Iz 65,17-25 25 listopada 2018 ks. Grzegorz Olek
Który wieniec wybierasz? - Obj 2,8-11 18 listopada 2018 ks. Andrzej Wójcik
Boże, daj mi spokój! - Hi 14,1-6 11 listopada 2018 ks. Grzegorz Olek
Tak tak, nie nie - Wartość SŁOWA - Mt 5,33-37 4 listopada 2018 ks. Andrzej Wójcik
Ja i grzech - Rz 7,14-25a 28 października 2018 ks. Grzegorz Olek
Po co nam Kościół? - Ef 1,16-18 23 października 2018 ks. Karol Macura
Najlepsze dopiero przed nami - 1 Kor 7,29-31 14 października 2018 ks. Grzegorz Olek
Miłość Ojca 9 października 2018 Alan Brown