Jeśli masz wiele, dziel się obficie jałmużną. Jesli masz mało, nie bój się i dziel się tym co posiadasz. Księga Tobiasza 4,8

Najbliższa uroczystość konfirmacji w naszej parafii - w Kościele Zbawiciela - zaplanowana jest na 31 maja 2020.