Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Prz 31,8

 

    W kościele Zbawiciela w Gliwicach odbyło się Zgromadzenie Parafialne, podczas którego między innymi zatwierdzone zostały uchwały Rady Parafialnej dotyczące bilansu z działalności gospodarczej parafii.