Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ps 139,14

 

Od 2 do 10 lipca, pod hasłem: „Przytuleni”, odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. W programie znalazły się m.in.: wykłady biblijne, koncerty, seminaria, spotkania ewangelizacyjne, specjalne programy biblijno-artystyczne dla dzieci. W Tygodniu wzięło udział wielu naszych parafian.

Szczególny wkład w TED miał Czesław Czudek, który tłumaczył tegorocznego ewangelistę, Dicka Dowsetta.
Ks. Andrzej Wójcik dzielił się Słowem Bożym podczas dwóch wieczornych koncertów.

Na kanale youtube Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowe można obejrzeć nagrania z ewangelizacji i wykładów, a na stronie www Tygodnia zapoznać się z fotoreportażem.

 

CME zaprasza także na Tygodnie Ewangelizacyjne do Zelowa i Mrągowa. Więcej na www.cme.org.pl.