Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ps 139,14

 

19 czerwca 2016 r., podczas nabożeństwa w Pyskowicach, dzieci uczęszczające na lekcje religii otrzymały świadectwa z uzyskanymi ocenami. W modlitwie powszechnej dziękowaliśmy za miniony rok szkolny i prosiliśmy o bezpieczne wakacje i dobry odpoczynek.

Prosiliśmy także o to, by czas wolny od szkoły nie był czasem przerwy w kontakcie z Bogiem. Wszystkim uczniom życzymy błogosławionego czasu wakacji.