Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro?
Wznieś nad nimi światło oblicza swego, Panie! Ps 4,7

 

25 czerwca 2016 roku odbył się ślub Małgorzaty Ostrowskiej i Sebastiana Olszewskiego. Życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień!