Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro?
Wznieś nad nimi światło oblicza swego, Panie! Ps 4,7

 

Podczas nabożeństwa niedzielnego w Gliwicach odbyła się uroczystość konwersji - wstąpienia do naszego Kościoła. Dwójka nowych parafian składała uroczyste ślubowanie -  Edyta Weznerowicz i Sebastian Olszewski. Życzymy Wam Bożego błogosławieństwa!