Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ps 139,14

 

Odbyło się kolejne spotkanie "Poznaj całą Biblię". Tematyka obejmowała Przybytek na pustyni, jego budowę i znaczenie oraz proroctwa dotyczące czasów przed powrotem Jezusa Chrystusa.