Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ps 139,14

 

W dniu 29 stycznia 2017 r. w ewangelickim kościele Zbawiciela w Gliwicach odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas którego dziękowaliśmy Bogu Wszechmogącemu za Jubileusz 65-lecia ordynacji ks. Alfreda Figaszewskiego na duchownego kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP. Podczas nabożeństwa Słowem Bożym służył ks. bp Jerzy Samiec, słowa pozdrowienia i życzenia dla Jubilata przekazał w imieniu diecezji katowickiej jej zwierzchnik – ks. bp Marian Niemiec. W nabożeństwie uczestniczył także ks. bp senior Paweł Anweiler (diecezja cieszyńska). Biskupi modlili się i błogosławili Jubilata.

Obecni byli także duchowni naszego Kościoła oraz ks. Krzysztof Kłusek reprezentujący parafię  ewangelicko- metodystyczną w Gliwicach. Podczas nabożeństwa występował chór parafii ewangelicko-augsburskiej w Gliwicach – Animato, zespół Praise Trio z naszej parafii (Anna Bratek, Katarzyna Kupiec - voc, git., Mirela Waleczek voc), który zaprezentował dwa kościelne hymny (Gdy na ten świat spoglądam i Bliżej o bliżej) w opracowaniu na głosy i gitarę, a życzenia w imieniu parafii w Pyskowicach i Gliwicach wyśpiewała  Marysia Śmiejek (l.8). Marysia zaśpiewała pieśń Dzień po dniu dla każdej nowej chwili z towarzyszeniem gitary (Katarzyna Kupiec). Na zakończenie nabożeństwa wysłuchaliśmy poruszającej  przemowy Nestora – Jubilata (wygłoszona z pamięci!), który udzielił także końcowego błogosławieństwa. Po nabożeństwie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek do pobliskiej szkoły podstawowej Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach. Po raz kolejny spotkało się trzech duszpasterzy naszej gliwickiej i pyskowickiej parafii: ks. Alfred Figaszewski, który służył  w latach 1952-1992, ks. bp Jerzy Samiec (1992-2010) i ks. Andrzej Wójcik - obecny proboszcz parafii.

Bogu niech będzie chwała!

Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć, wykonanych przez Piotra Pizonia (kliknij tutaj, aby przejść do galerii).