Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Prz 31,8

 

22 marca 2017 | środa | 18.30 | Sala parafialna
Śmierć krzyżowa - ks. Grzegorz Olek

W trakcie spotkania przyjrzeliśmy się historyczno-kulturowemu znaczeniu krzyża w starożytności i ewangelicznym opisom męki i śmierci Jezusa.

"Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej." Flp 2,8. Do widoku krzyża przyzwyczailiśmy się - stał się oswojonym symbolem chrześcijaństwa, stałym elementem panoramy cmentarzy i kościelnych wnętrz. W czasach Jezusa była to najokrutniejsza i najbardziej poniżająca metoda wykonywania wyroku śmierci. Szukanie nadziei w tym, który został ukrzyżowany, budziło niezrozumienie i zniesmaczenie.

Ks. Grzegorz Olek - wikariusz w Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła E-A, doktorant ChAT oraz redaktor portalu Orygenes+. Zajmuje się przybliżaniem czytelnikom Biblii realiów i przesłania ksiąg biblijnych, tak żeby ich przekaz był w pełni zrozumiały dla dzisiejszych odbiorców.