Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Prz 31,8

 

Spotkanie zatytułowane "Zniechęcenie - diabelski sposób podcinania skrzydeł", którego gościem był ks. Leszek Czyż za nami.

Nieraz dopada nas to uczucie, które powoduje, że to, co robiliśmy do tej pory przestaje nas cieszyć, bądź wydaje się pozbawione sensu. Co jest przyczyną, że ogarnia nas zniechęcenie? Zmęczenie, duchowa zapaść, brak docenienia? Czy da się z nim walczyć? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Boży ludzie, o których pisze Biblia często zmagali się z tym stanem. Czego w tym temacie możemy dzisiaj od nich się nauczyć?

Na przykładzie fragmentu z Księgi Nehemiasza ks. Leszek Czyż przedstawił powody zniechęcenia i praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak radzić sobie ze zniechęceniem. Spotkanie zgromadziło niespełna 70 uczestników.

Ks. Leszek Czyż jest duchownym luterańskim, proboszczem parafii w Wiśle Malince. Za swe główne powołanie, oprócz prowadzenia parafii, uważa ewangelizowanie. Od ponad 30 lat jest zaangażowany w organizację Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie k. Cieszyna. Autor książek: Powrót do domu Ojca, Pozwolił nam wołać Ojcze, dziesięć Przykazań, współautor książki Bohaterowie wiary. Od 30 lat szczęśliwy mąż, ojciec dwojga dorosłych dzieci, a od pół roku wniebowzięty dziadek.