Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ps 139,14

 

11 marca 2017 r. w Katowicach odbył się Wyborczy Synod Diecezjalny. Synodałowie wybierali członków Rady Diecezjalnej, świeckich kandydatów do Synodu Kościoła oraz Przewodniczących Komisji Diecezjalnych.

 

 

Ks. Henryka Reske z Orzesza wybrano na radcę duchownego, a Jana Zachraja z parafii w Golasowicach na radcę świeckiego Rady Diecezjalnej. Kuratorem diecezji wybrany został ponownie Artur Steinert z parafii w Pszczynie. W wyborach do Rady Diecezjalnej inne osoby nie kandydowały.

Spośród trzynastu kandydatów do Synodu Kościoła wybrano (w kolejności alfabetycznej): Jakuba Cebulę z parafii w Krakowie, Romana Fengera z parafii w Tychach, Emira Kasprzyckiego z Zabrza, Bożenę Polak z Katowic oraz Jana Zachraja z Golasowic. Zastępcą został Adam Marek z parafii w Gliwicach.

Przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Młodzieżowej został wybrany ks. Tymoteusz Bujok.  

Wybory w Diecezji Katowickiej prowadzili wiceprezes Konsystorza Adam Pastucha i radca Jan Machalica.