Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ps 139,14

 

W niedzielę 7 maja chorzowski kościół Marcina Lutra wypełnili po brzegi miłośnicy śpiewu ze wszystkich stron katowickiej diecezji. 17 parafialnych zespołów chóralnych wzięło udział w dorocznym zjeździe chórów.

 

 

Występy chórów podzielone na trzy bloki dopełniały liturgię nabożeństwa. Repertuar jaki przedstawiły obejmował utwory bardzo różnorodne, od utworów XVI i XVII wiecznych poprzez utwory w nowoczesnej ekspresji wokalnej. Utwory wykonywane były a cappella lub z towarzyszeniem instrumentów. Nasz chór Animato zaśpiewał fragment kantaty misyjnej Clarka „Niechaj świat słucha Go” z narracją opartą na wersetach z 17. rozdziału Ewangelii Jana, z solową partią w wykonaniu Anny Sztyper i akompaniamentem Tomka Marcola. Dyrygował chórem Jan Lorek.

Po zakończeniu występów słowa podziękowań do organizatorów zjazdu oraz uczestniczących zespołów skierował ks. bp. Marian Niemiec, a następnie wraz z gospodarzem zjazdu ks. Bogusławem Cichym wręczali przedstawicielom chórów dyplomy oraz pamiątkowe statuetki, które w tym jubileuszowym roku były szczególnie pięknie wykonane.

Na koniec nabożeństwa, po liturgii końcowej i błogosławieństwie połączone chóry pod dyrekcją p. Joanny Bliwert-Hoderny odśpiewały hymn „Warownym grodem”.

Po obiedzie i poczęstunku, który przygotowali gospodarze, tym razem zamiast tradycyjnej biesiady przystąpiliśmy do prób mających na celu stworzenie diecezjalnego chóru złożonego z chórzystów różnych chórów i przygotowanie go do zaśpiewania dwóch pieśni na reformacyjnej gali, która odbędzie się z okazji 500-lecia Reformacji w dniu 7 października 2017 roku w NOSPR w Katowicach. Próby te prowadziły dwie znakomite dyrygentki: p. Joanna Bliwert-Hoderny i p. Aleksandra Maciejczyk.

Krystyna Raszka