Ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. 1 Krl 8,39

 

8 czerwca 2017 odbyło się spotkanie z cyklu Poznaj biblijne proroctwa. Gościem i wykładowcą był ks. Adam Podżorski ze Skoczowa. Ks. Podżorski rozpoczął cykl wykładów, podczas których zamierzamy wspólnie zgłębić Księgę Objawienia Jana.
Podczas spotkania omawialiśmy między innymi różne rodzaje interpretacji tej księgi i zawarte w niej błogosławieństwa. Poszukiwaliśmy też w tej wizji obrazu naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Kolejne spotkanie z księdzem Adamem i Księgą Objawiania zaplanowano na wrzesień (o szczegółowym terminie poinformujemy wkrótce). Nie zabrakło wspólnego śpiewu i modlitwy oraz rozmów przy dobrym cieście i kawie. Bogu dziękujemy za ten wartościowy czas!

 

 

 


 

Poniżej opis całego cyklu spotkań:

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,  aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
(2 Tm 3,16-17). Stało się dobrą tradycją, że nie ustajemy w poznawaniu Słowa Bożego zawartego w Biblii.  Dlatego chcemy Was zachęcić do udziału w nowym cyklu spotkań pt. ,,Poznajemy biblijne proroctwa” poświęconemu ostatniemu rozdziałowi Biblii –  Objawieniu Św. Jana.

Ta księga zawiera proroctwa, które wypełniają się na naszych oczach. Jesteśmy świadkami a zarazem uczestnikami tych wydarzeń. Wielu chrześcijan postrzega ten rozdział Biblii jako zbyt trudny do zrozumienia i z tego powodu często nie analizuje jego treści. Zostawia ten temat na ,,potem”, na czas odpowiedniejszy. Takie podejście do tematu może wynikać też z budzących grozę i strach scen opisanych w Objawieniu, gdzie Bóg przedstawiony jest w całej swojej potędze i chwale.

Próba zrozumienia chociaż częściowo Objawienia Św. Jana to próba odpowiedzi na proste pytania: Gdzie ja wtedy będę? Co się ze mną będzie działo?

Z pewnością Bóg nie zostawi nas w tym czasie osamotnionymi. Przecież tak wiele razy dawał dowody na to, jak jesteśmy dla Niego ważni. Jakąż troskę wyraża o nas nazywając nas swoimi dziećmi (J 1,12, Rz 8,14), świątynią Boga żywego (2 Kor 6,16) czy też  królewskim kapłaństwem (1 P 2,9).

Wiara jest ze słuchania (Rz 10,17), a pewność z poznania. Jest więc dobry czas, by próbować odnaleźć odpowiedź na wiele pytań dotyczących Objawienia Św. Jana. Dlatego zapraszamy gorąco do uczestnictwa w spotkaniach, które poprowadzą Dionizy Szczerba i Andrzej Hławiczka. Wśród zaproszonych wykładowców jest wieloletni wykładowca Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie i pastor parafii w Skoczowie ks. Adam Podżorski. Przybliży on nam treść Objawienia Św. Jana.

Jako chrześcijanie nie możemy koncentrować się jedynie na sobie i naszej pomyślności. Każdy z nas ma zrozumienie Biblii dane przez Boga i każdy z nas może przyczynić się poprzez swoje uczestnictwo w tym spotkaniu oraz dyskusję do większego zrozumienia tych trudnych tematów przez innych. To będzie też wyrazem naszej  troski o nich.

Czas i miejsce pierwszego spotkania:

czwartek, 8 czerwca,
godzina 18:00,

sala parafialna przy Jagiellońskiej 19a

Zapewniamy  kawę, herbatę oraz pyszne ciasto.

Dionizy Szczerba