Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ps 139,14

 

W dniach 12-14 maja 2017 r. gościliśmy w parafii grupę konfirmantów z Goleszowa wraz z ich opiekunem, ks. Łukaszem Stachelkiem - wikariuszem goleszowskiej parafii. Konfirmanci, oprócz realizacji swojego programu, uczestniczyli w Dobrym wieczorze i niedzielnym nabożeństwie.