Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Prz 31,8

 

W niedzielę 25 czerwca chór Animato odwiedził wołczyńską parafię na zaproszenie pastorostwa Olenckich. Wraz z kilkoma osobami towarzyszącymi wyruszyliśmy rankiem w kierunku Byczyny, aby o godzinie 10 tej na nabożeństwie na zakończenie roku szkolnego zaśpiewać kilka pieśni. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy tam wystąpić, ponieważ w tym starym pięknym kościele jest cudowna akustyka.

Potem udaliśmy się do Wołczyna, gdzie również na nabożeństwie  połączonym z rozdaniem świadectw zaśpiewaliśmy. W obu kościołach zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci  przez ks. Sebastiana oraz parafian.

W Wołczynie spotkaliśmy się z Ewą i Noemi i ze wzruszeniem wspominaliśmy czas kiedy Ewa śpiewała z nami i przychodziła na próby z małą Noemi.

Po nabożeństwie urządziliśmy grilla w parafialnym ogrodzie, a że pogoda była  piękna,  czas zleciał nam bardzo szybko i trzeba było pożegnać kochanych gospodarzy i wracać do Gliwic. Dziękujemy pięknie pastorostwu Olenckim oraz parafianom za serdeczne przyjęcie. Ten nasz  pobyt w Wołczynie był równocześnie zakończeniem naszego tegorocznego sezonu śpiewaczego.

Przed nami czas wakacji i odpoczynku, a we wrześniu spotykamy się, aby z nowym zapałem zmierzyć się z czekającymi nas wyzwaniami.  Jest nas, niestety, trochę za mało i wciąż czekamy na chętnych i zapraszamy do nas  wszystkich tych, którzy chcą chwalić Pana śpiewem, a przy tym przeżywać  w naszej społeczności  takie piękne i niezapomniane chwile jak ta dzisiejsza niedziela.