Ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. 1 Krl 8,39

 

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej - All 'Improvviso wysłuchaliśmy wykładu "Muzyka Reformacji na Śląsku". Wykład odbył się 21 września 2017 r. o godzinie 18.00 w sali parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach (ul. Jagiellońska 19A).

Muzyka Reformacji na Śląsku

Reformacja stanowiła cezurę nie tylko w życiu religijnym ale także kulturalnym wielu regionów Europy, między innymi Śląska. Zapoczątkowane w wieku szesnastym przemiany na nowo zdefiniowały rolę muzyki w religii, a z biegiem czasu doprowadziły do wykształcenia się specyficznie protestanckiej kultury muzycznej. W ramach niniejszego wykładu obok informacji historycznych dotyczących pierwszych wieków muzyki protestanckiej zaprezentowane zostały przykłady muzyki, która wówczas na Śląsku rozbrzmiewała. Wykładowca z ogromna pasją i zaangażowaniem wprowadził nas także w kontekst historyczny i religijny tamtego okresu. Oprócz ciekawych faktów i myśli mogliśmy posłuchać muzyki, która przeniosła nas pod strzechy domów i dachy kościołów czasów dawnych. Poznaliśmy tło muzyki kościelnej i to jak bardzo była ona ważna w życiu społecznym, codziennym. Jako uczestnicy pozostajemy ciągle pod wrażeniem wykładowcy, przekazanej wiedzy, no i oczywiście Muzyki Reformacyjnej na Śląsku!

Wykład poprowadzi Zenon Mojżysz, który urodził się w roku 1971.  Uczęszczał do szkół muzycznych w Wodzisławiu Śl., Katowicach i Rybniku. Od 1989 studiował grę na skrzypcach w Akademie für Tonkunst w Darmstadt a od 1992 skrzypce i muzykologię na Akademii Muzycznej (Hochschule für Musik und Theater) w Hamburg. W roku 2008, także w Hamburgu, obronił pracę doktorską na temat opery “Cleofide” Johanna Adolfa Hassego (promotor: prof. Wolfgang Hochstein).Od 2006 r. pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Jego głównym obszarem zainteresowań jest muzyka dawna i współczesna w kontekście historycznym i socjalnym oraz muzyka i dźwięk w mediach elektronicznych. Prowadził m.in. projekt badawczy dotyczący barokowej kultury muzycznej Śląska Cieszyńskiego. W ramach tego projektu zajmował się muzyczną spuścizną cieszyńskich ewangelików zachowaną w Archiwum i Bibliotece im. Tschammera.