Ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. 1 Krl 8,39

 

Z okazji Jubileuszu 500-lat Reformacji organizatorzy X Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej All 'Improvviso oraz Parafiia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach przygotowali Koncert Reformacyjny na 500 lat Reformacji, który odbył się 12 września 2017 r. o godzinie 18.30 w Ruinach Teatru Victoria w Gliwicach (al. Przyjaźni 18). Wystąpili: {oh!} ORKIESTRA HISTORYCZNA i Michaela Kušteková (sopran).

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej - All Improvisso, wystartował na dobre. Pierwszy z koncertów Festiwalu miał miejsce w ruinach gliwickiego Teatru Viktoria. O tym, że jest miejsce szczególne, nie trzeba nikogo, kto choć raz tam był, przekonywać. Koncert, inaugurujący Festiwal nosił tytuł: Koncert Reformacyjny na 500 lat Reformacji. Licznie zgromadzona publiczność, mogła wsłuchać się w dzieła G.Ph. Telemanna oraz J. S. Bacha - ewangelickich mistrzów muzyki Baroku. W muzycznej podróży poprowadziła nas {oh!} Orkiestra Historyczna z solistami: Michaela Kustekowa - sopran (Słowacja), Martyna Pastuszka - skrzypce, Violetta Szopa-Tomczyk - skrzypce. Krótkiego wprowadzenia w tło historyczne i religijne epoki, dokonał ks. Andrzej Wójcik - proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Gliwicach, wskazując na duchowy walor odczytywania tych konkretnych twórców przez duchowy, biblijny pryzmat. Wszak kantaty pisane były do kazalnych tekstów biblijnych, wygłaszanych podczas luterańskich nabożeństw. Nie da się zatem słuchać tej muzyki, nie znając kontekstu, tła ich powstawania. Bez tego, w zasadzie pierwszego dna, utwory te są owszem miłe dla ucha, ale ograbione z ich faktycznego celu - wzmacniały biblijny przekaz. O zasadach reformacyjnych - tak zwanych solach luterańskich, Słowie Bożym, historii powstania utworów i ich twórcach, opowiadał Wojciech Apel - pasjonat muzyki Bacha, który zadbał także o tłumaczenia tekstów (wyświetlane na ekranie) wokalnych partii sopranu; wykonywanych przez fenomenalną solistkę ze Słowacji. Słowo Boże przed utworami czytał wspomniany proboszcz. Tak, jak ludzie Baroku, zadawaliśmy sobie pytania o podstawowe wartości, życie wiary, nasze zbawienie w Jezusie Chrystusie. A jeżeli wtedy można było tak muzycznie, pięknie przeżywać i upominać się o wiarę, to nie bójmy się tego dzisiaj, o tak po prostu lub tak szczególnie. Cieszy fakt, że Festiwal dostrzegł i uhonorował Jubileusz 500 lat Reformacji, sam przeżywając swój Jubileusz, bo to już jego X edycja. Jeszcze bardziej cieszy to, że wzrasta świadomość i potrzeba rozumienia tej szczególnej muzyki przez pryzmat celu jej powstawania i duchowego ładunku. Powtórzyć, jak zwykle za Bachem należy: Soli Deo Gloria - Jedynie Bogu Chwała! W koncercie uczestniczył min. ks. dr bp Marian Niemiec - Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Krystyna Sowa reprezentująca Radę Miasta Gliwice. Zapraszamy na kolejne aktywności Festiwalu! http://www.allimprovviso.pl/

Foto: Piotr Pizoń