Starajcie się o pomyślność miasta (...) i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Jr 29,7

 

Świąteczna Akcja Motywacja 2017

W dniach 08.12.2017 do 16.12.2017 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach była realizatorem projektu Świąteczna Akcja Motywacja 2017 – współfinansowanego ze środków Miasta Gliwice. Świąteczne wydarzenia zaplanowano w ramach działań profilaktyki uzależnień. Towarzyszące wydarzeniom zajęcia zawierały treści promujące trzeźwy styl życia i w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Z uwagi na ilość uczestników i dostosowanie działań do ich potrzeb akcję podzielono na cztery części.

 

 

 

9 grudnia 2017 - Impreza Mikołajki 2017.

Impreza Mikołajkowa odbyła się w hali sportowej przy ulicy Górnych Wałów 29. Zaplanowano udział średnio 170 uczestników, ale ostatecznie udział wzięło około 230 osób, z czego około 170 stanowiły dzieci i młodzież. Wszystkie dzieci zostały obdarowane prezentami. W ramach projektu przygotowano punkt gastronomiczny zaopatrzony w ciepłe i zimne napoje, słodki poczęstunek oraz pizzę dla wszystkich uczestników. W trakcie imprezy odbyły się: zajęcia plastyczne o tematyce świątecznej, gry i zabawy, interaktywny pokaz taneczny, uczestnicy korzystali ze ścianki wspinaczkowej, odbył się konkurs rodzinny z zakresu profilaktyki uzależnień, a każdy uczestnik mógł skorzystać z porad specjalistów terapii uzależnień.

Czynny udział w organizacji wzięli pracownicy i wolontariusze Parafii E.A.
w Gliwicach oraz Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego w RP jednostka terenowa w Gliwicach.

Wydarzenie to odbyło się dzięki wielkiemu zaangażowaniu Wolontariuszy firm: Ista Shared Service Polska Sp. z o.o, Asseco Poland S.A, Asseco Poland S.A Gliwice oraz Maxbit Pyskowice. Pracownicy Ista Shared Service Polska Sp. z o.o z Gliwic okazali się aktywnymi społecznikami. Czterdziestu Wolontariuszy tej firmy zaangażowało się w różne aktywności począwszy od przygotowywania ozdób i dekoracji, poprzez pieczenie ciast i prowadzenie zajęć plastycznych, kończąc na wszelkich innych pracach niezbędnych do przygotowania tak dużej imprezy świątecznej. Firma Ista Shared Service Polska Sp. z o.o przekazała także za zakup artykułów do paczek świątecznych.

Pracownicy Asseco Poland S.A. angażowali się w organizację imprezy między innymi poprzez przeprowadzenie zbiórki słodyczy, prowadzenie zajęć, przygotowywanie sali i wspieranie akcji w pozostałych pracach organizacyjnych.

Przy tymże wydarzeniu swój udział wolontaryjny mieli także przedstawiciele firmy Maxbit z Pyskowic. Wsparli akcję między innymi bezpłatnym transportem i przeprowadzeniem obsługi fotograficznej.

 

Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Pod Skrzydłami” brało czynny udział
w przygotowaniu i realizacji zadania. Członkowie stowarzyszenia przygotowali dla wszystkich uczestników projektu ręcznie wykonane bałwanki świąteczne.

Grupę docelową stanowili głównie uczestnicy wspierani przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach oraz prowadzony w Gliwicach Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (Centrum Misji
i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego w RP ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości)

16 grudnia 2017 - Spotkanie Wigilijne 2017 dla dzieci i rodzin

W salach Parafii Ewangelicko -Augsburskiej w Gliwicach przy ulicy Jagiellońskiej 19a odbyło się Spotkanie Wigilijne 2017 dla dzieci i rodzin. Spotkanie zaplanowano na około 60 uczestników, a udział wzięły 73 osoby. Świątecznym przesłaniem podzielił się proboszcz Parafii Ewangelickiej ks. Andrzej Wójcik.

Podczas spotkania odbył się kameralny koncert świąteczny artysty muzycznego Pawła Miklera z interaktywnym udziałem wszystkich uczestników zaproszonych do wspólnego kolędowania.  Podczas spotkania podano świąteczny ciepły świąteczny posiłek, słodki poczęstunek, napoje. Zapewniono muzyczne i plastyczne atrakcje artystyczne. Przeprowadzono konkurs świąteczny z nagrodami, który w całości dotyczył tematyki profilaktyki uzależnień. Wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty/paczki wręczone przez Mikołaja. Paczki świąteczne pochodziły głównie ze zbiórki pracowniczej Firmy HL Display Sp. z o.o.  z Gliwic. Wolontariusze tej firmy już trzeci rok z rzędu wykazali się wielkim sercem i zaangażowaniem. Przedstawiciele HL Display zorganizowali zbiórkę pracowniczą, przywieźli cenne prezenty i paczki dla uczestników Spotkania Wigilijnego i innych rodzin objętych pomocą. Paczki zawierały żywność, środki czystości, kosmetyki.

Paczki ze słodyczami przygotowali także pracownicy Firmy Asseco Poland S.A.

Firma Euvic sp. z o.o. zapewniła młodym uczestnikom bezpłatne atrakcje multimedialne. Przygotowano specjalnie na ten cel salę, w której specjaliści tejże firmy zorganizowali stanowiska do gier komputerowych ze specjalnym osprzętem dla graczy.

Grupę docelową stanowili głównie uczestnicy wspierani przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach oraz prowadzony w Gliwicach Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (Centrum Misji
i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego w RP ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości).

Paczki świąteczne dla dzieci, osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Dzięki zaangażowaniu i hojności wolontariuszy Firm HL Display, Asseco, Centrum Diakonijnego z niemieckiego Guben oraz innych darczyńców obdarowano paczkami świątecznymi osoby i rodziny znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
Ta część akcji adresowana była głównie do osób potrzebujących z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzonym przez CME w Gliwicach,
a także dla rodzin wspieranych przez CPZ w Gliwicach i OPS w Gliwicach.

Paczki świąteczne dla wychowanków pieczy zastępczej wspieranych przez CPZ.

W ramach akcji świątecznej pracownicy Firmy Hl Display Sp. z o.o.  z Gliwic przygotowali także paczki dla wszystkich mieszkańców mieszkań chronionych prowadzonych przez CPZ dla byłych wychowanków pieczy zastępczej.

Zaangażowanie osobowe

W przygotowaniu i realizacji zadania wzięło udział około 60 wolontariuszy, którzy między innymi zajmowali się obsługą techniczną, współprowadzili zajęcia, dbali
o bezpieczeństwo uczestników, przygotowali liczne dekoracje, zorganizowali transport, dbali o czystość i porządek, wspierali uczestników.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania była Magdalena Fornal koordynator/specjalista terapii uzależnień. Nad całością realizacji zadania nadzór sprawował ks. Andrzej Wójcik Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Gliwicach.

 

Partnerzy akcji:

 1. Samorząd:
 • Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

 

 1. Organizacje pozarządowe:
 • Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego w RP jednostka terenowa w Gliwicach.
 • Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Pod Skrzydłami”’ Gliwice
 1. Biznes:
 • Ista Shared Service Polska Sp. z o. o Gliwice
 • HL Display Polska Sp. z o. o. Gliwice
 • Asseco Poland S.A. Gliwice
 • Maxbit Pyskowice
 • Euvic Sp. z o.o. Gliwice