Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Prz 31,8

 

28 stycznia odbyły się  w naszych parafiach coroczne Zgromadzenia Parafialne, na których przedstawiano sprawozdanie opisowe z życia parafii, sprawozdanie finansowe, protokół Komisji Rewizyjnej, które były poddane pod głosowanie członkom Zgromadzenia. Następnie przedstawiano i zatwierdzono preliminarz budżetowy na rok 2017 oraz wysłuchano zgłoszonych wolnych wniosków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni na Zgromadzeniu.

 

 {gal}gal/2018.01.28_ZPwGliwicach{/gal}