Starajcie się o pomyślność miasta (...) i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Jr 29,7

 

21 stycznia 2018 r. w Pyskowicach odbyło się roczne, sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne.