Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Prz 31,8

 

25 marca 2018 r. (Niedziela Palmowa) na nabożeństwach gościliśmy ks. bpa Mariana Niemca, który wygłosił kazania w Pyskowicach, Łabędach i Gliwicach.