Jeśli masz wiele, dziel się obficie jałmużną. Jesli masz mało, nie bój się i dziel się tym co posiadasz. Księga Tobiasza 4,8

Serdecznie zapraszamy na wykład 25 kwietnia o godz. 18.00 pt.: "Do czego zachęcają nas ostatni prorocy ST, Zachariasz i Malachiasz?"

Mówcą będzie Marek Cieślar, wykładowca Szkoły Biblijnej CME i wieloletni redaktor programu luterańskiego "Po Prostu".

Cykl tworzą dwa wykłady poświęcone przesłaniu wybranych ksiąg ze zbioru Proroków Mniejszych. W marcu omawialiśmy Księgę Ozeasza i Joela.

Spotkania każdorazowo odbywają się w sali na Jagiellońskiej 19a.