Radujcie się z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Łk 10,20

 

Serdecznie zapraszamy dzieci uczęszczające na lekcje religii na rekolekcje parafialne, które odbędą się 17 grudnia (wtorek) od godz. 16:30 do 18:30.

Więcej informacji wkrótce.