Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro?
Wznieś nad nimi światło oblicza swego, Panie! Ps 4,7

 

Kolędowanie za nami - relacja wkrótce

Serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie w Święto Epifanii, 6 stycznia o godz. 17.00 do Sali parafialnej przy ul. Jagiellońskiej.