Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Prz 31,8

 

Serdecznie zapraszamy 19 stycznia o godz. 15.30 na ekumeniczne Nieszpory (nabożeństwo wieczorne) w Katedrze Gliwickiej, w ramach którego kazanie wygłosi ks. dr Grzegorz Olek.