Radujcie się z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Łk 10,20

 

W ostatnią sobotę lutego zapraszamy na spotkanie Klubu Aktywnego Seniora 29 lutego o godz. 10.00. Tym razem głównym tematem będzie chleb - zarówno powszedni, jak i duchowy.