Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3

 

Grupa Przyjaciół  Izraela i Narodu Żydowskiego z różnych kościołów chrześcijańskich w Gliwicach zaprasza na spotkania dedykowane studiowaniu Słowa Bożego, w szczególności Starego Testamentu (Tory), oraz modlitwie za Izrael, o Naród Żydowski i pozostałe narody na Bliskim Wschodzie. 

Spotkania dedykowane studiowaniu Pisma Świętego odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 17.30 w salce parafialnej przy ulicy Jagiellońskiej 19a w Gliwicach.