Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Prz 31,8