Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3

 

Parafia