Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3

 

Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera istnieją ay zapewnić dostęp do wszechstronnego wykształcenia dzieciom i młodzieży z Gliwic i okolic. Edukacja w Szkołach ETE oparta jest na trzech filarach; w naszych szkołach uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają umiejętności, a ich charakter staje się szlachetniejszy. Jesteśmy przekonani, że tylko wtedy kiedy proces edukacyjny będzie uwzględniał pracę nad wszystkimi trzema aspektami - wiedzą, umiejętnościami i charakterem będziemy mogli odpowiednio przygotować młodych ludzi by mądrze i odpowiedzialnie postępowali. 

Szkoły ETE są szkołami chrześcijańskimi - oznacza to, że sposób pracy i postępowania jest oparty na wartościach chrześcijańskich. Okazujemy miłość i akceptację wszystkim naszym uczniom, ponieważ wszyscy ludzie zostali stworzeni na Boży obraz, równocześnie sprawiedliwie oceniając ich zachowanie. Nie wymagamy od rodziców ani od uczniów przynależności do któregokolwiek z kościołów, ale oczekujemy zrozumienia, poszanowania oraz stosowania się do zasad panujących w szkole. 

Szkoły ETE są prowadzone poprzez Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne przy wsparciu naszej Parafii. ETE powołało pierwszą szkołę - Liceum Ogólnokształcące w 1995 roku. W 1999 powstało gimnazjum a w 2008 szkoła podstawowa. W 2009 roku wszystkie trzy szkoły oficjalnie przyjęły imię Alberta Schweitzera.

Szkoły ETE są wspierane poprzez Radę Honorową Szkół ETE, w której zasiadają: ks. bp Jan Szarek, prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Karbownik. Szkoły mogą się też poszczycić wieloma osiągnięciami oraz wybitnymi absolwentami.

Przekaż ETE swój 1% podatku

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne
KRS: 0000001366

Więcej informacji o szkołach można znaleźćna stronie internetowej: www.szkolyete.pl