Bóg nie jest daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy. Dz 17,27-28

 

Za nami spotkanie rekolekcyjne! Gościem spotkania był p. Jerzy Marcol, który przedstawił temat: Reformacja jako początek ruchu tłumaczenia Biblii na języki świata. 

 

 

 

 

 

 

Reformacja zapoczątkowała wielki ruch tłumaczenia Biblii na języki Europy, a w konsekwencji i świata. Wcześniej Biblia była dostępna tylko dla nielicznych i tylko po łacinie. W lutym 1516 roku Erazm z Rotterdamu, w oparciu o dostępne mu manuskrypty, wydał Nowy Testament po grecku. Jego pragnieniem było, aby Słowo Boże zostało przetłumaczone na wszystkie języki i było czytane przez wszystkich ludzi. Pierwszym, który podjął się tłumaczenia Nowego Testamentu z oryginału na język powszechnie używany, był Marcin Luter. Za nim poszli inni. W ten sposób Słowo Boże tłumaczone na języki narodów Europy przekonywało czytelników o prawdziwości nauk proponowanych przez Reformatorów.
mgr inż. Jerzy Marcol
- absolwent AGH w Krakowie, tłumacz przysięgły języka angielskiego, misjonarz, apologeta, pasjonat historii kościoła (szczególnie tej związanej z tłumaczeniem i rozpowszechnianiem Biblii), rowerzysta i biegacz górski. Od 1995 dyrektor Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego, które jest członkiem Ogólnoświatowego Aliansu Misji Tłumaczy Biblii im. Wycliffe'a.