Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3

 

Informujemy, że w dniu 24.10. 2021 r. odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach. W czasie spotkanie dokonano wyborów uzupełniających w Zarządzie ETE - Prezesa ETE oraz człnków Zarządu. Nowy Zarząd ETE tworzą: Prezes - Marek Brózda, Magdalena Wysocka, Monika Marut, Jadwiga Jokiel, Dariusz Guńka. Podczas spotkanie podziękowano za wieloletnią pracę w ETE Założycielom - Marii i Czesławowi Czudkom.