Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3

 

12 marca o godz. 10:30, w Hotelu Mikulskim w Gliwicach odbyło się kolejne Śniadanie dla kobiet.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Śniadanie dla kobiet za nami. Sala była pełna. Zajętych zostało 101 miejsc.
 
Świadectwem życia podzieliła się Anna Czyż, która mówiła o tym jak Jezus przemienił życie jej i jej rodziny oraz jak ważnym jest, by właściwie przekazywać ludziom Dobrą Nowinę, by gdy przyjdą trudności, nie odwrócili się od Boga.
 
Pieśniami i muzyką podzieliła się Kasia Kupiec, która specjalnie na tę okazję napisała pieśń o tytule: „Pozwól się Bogu przemienić”. Akompaniował jej na skrzypcach Jacek Dzwonowski. Kasia przygotowała również kilka zdań wsparcia dla kobiet ukraińskich, które przeczytała w zrozumiałym dla nich języku. Ukrainki, które były obecne na Sali, miały łzy w oczach. Było to dla nich bardzo ważne.
 
Temat poprowadziła Ula Czudek. Mówiła o tym, jak Bóg może przemienić z pozoru zmarnowane i zepsute życie. Zachęcała, by DAĆ SIĘ BOGU PRZEMIENIĆ.
 
Każda z Pań otrzymała piękny prezent oraz kwiaty, które wręczali paniom panowie – Sebastian i Grzegorz.
 
Dziękujemy! Ogromne podziękowania dla Małgosi Olszewskiej, która jest motorem napędowym tych spotkań, dla Bartka Urbana za przygotowanie pięknego plakatu oraz dla Jacka Dzwonowskiego za nagłośnienie spotkania.