Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3

 

26 czerwca po nabożeństwie odbyło się zgromadzenie parafialne w trakcie którego zostały podjęte decyzje dotyczące działalności gospodarczej.