Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3

 

26 czerwca o godz. 19 w Kościele ewangelickim w Białej odbył się koncert zespołu Pastores & Przyjaciele.