Bóg nie jest daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy. Dz 17,27-28

 

Po otrzymaniu aktu zgonu prosimy o przybycie do kancelarii parafialnej. Najlepiej wcześniej zadzwonić do kancelarii i umówić się z księdzem na spotkanie. Podczas spotkania ustalicie termin pogrzebu oraz omówicie przebieg ceremonii. Należy przynieść ze sobą odpis skrócony aktu zgonu i mieć przygotowane dane zmarłego. (w przypadku pochówku na cmentarzu parafialnym w Pyskowicach należy również dostarczyć kartę zgonu). Dobrze również mieć ze sobą kilka słów na temat zmarłej osoby (istotne wyrywki z życiorysu, kogo zmarły pozostawił itp.)

 

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Ewangelia Jana 3,16